O

dkaz Tomáše Bati registruji od začátku budování své kariéry. Vždy jsem narazila na nějaký článek, citát, myšlenku, ale až teď se mi do rukou dostala kniha o jeho filozofii. A určitě patří k těm nejlepším, co jsem četla. Knihu „Inspirace Baťa“ napsala Gabriela Končitíková, která se dílem a životem Bati zaobírá do hloubky, od roku 2008.

Kniha představuje 99 myšlenek filozofie Tomáše Bati, kterou uplatňoval, jak v pracovním, tak soukromém životě. Rozdělená je do čtyřech hlavních částí a to myšlenky, které se týkají těla, mysle, duše, vztahů a jako doplněk zaměření na vztahy mezi ženou a mužem.

Každá myšlenka je velmi jednoduše vysvětlená. Autorka popisuje teorii a vnímání Bati, uvádí konkrétní příklady a v závěru tipy, jak to prakticky uchopit v každodenním životě. Je to návod, podle kterého se dá aplikovat jednotlivé rady do praxe.

Pro lepší představu, co od knihy očekávat budu citovat pár vět, z úvodu knihy „Proč tato kniha?“, v rámci, kterého autorka popisuje, jaké jsou klíčové pilíře Baťové filozofie.

Baťův odkaz je o budování sama sebe, o hledání cesty ke svému vlastnímu já a životnímu stylu, který činí člověka šťastným… člověk, který je šťastný a spokojený, má úplně jiný pracovní výkon než člověk, který je svázán strachem, obavami, cítí vnitřní tlak a je nešťastný.“

Nejcennějším zdrojem firmy je tzv. tvůrčí duch, který je podle Bati energie, která se probouzí v člověku, který chce tvořit, měnit a růst. Je to energie, kterou má v sobě každý. Každý má však odlišné zdroje této energie.“

Baťovská služba začíná u služby sobě samému, následně službě svým blízkým, spolupracovníkům, zákazníkům, firmě nebo podnikání, společnosti a v posledním bodě službě světu.“

Nehledejte štěstí, začněte jej tvořit. Nebudete tak odkázání na náhodu, zda jej někde, v někom nebo něčem najdete – vytvoříte si jej sami. NEJPRVE VYBUDUJ SEBE.“

Tato kniha je pro každého, pro koho je důležité na sobě pracovat, zlepšovat se, a hledat svůj největší potenciál. Je pro toho, kdo chce být v životě šťastný a kdo k tomu potřebuje konkrétní, uchopitelné rady, jak a kde začít.

Zverejnené 
8.9.2022
 v kategórií 
Osobní rozvoj

Kategória 

Osobní rozvoj

Zobraziť viac