R

obin Sharma se, v mých očích, proslavil knihou „Mnich,který prodal své Ferrari“. Osobně ho ráda poslouchám, v té psané podobě mi až tak nevyhovuje. I tato kniha „The 5 AM Club“ má, pro mě, spoustu omáčky. To podstatné by se dalo shrnout na padesáti stranách. Avšak, pár zajímavých a hodnotných myšlenek si odnáším.

           Rozdělilabych tuto knihu na tři hlavní myšlenkové pilíře.

1.    Mindset,healthset, heartset, soulset

Sharma ve své knize představuje vnímaní našeho nastavení, mě velmi blízkému způsobu myšlení a to, že to nikdy není pouze o jedné věci, dnes nejčastěji zmiňovaném správném „mindsetu“. Je důležitý, ale podle Sharmy je to pouze jedna čtvrtina. Druhá čtvrtina je náš fyzický, zdravotní stav „pokud chci něco dokázat, měl bych být naživu.“ Měl bych se starat o sebe, hýbat se, zdravě se stravovat. Další čtvrtina jsou emoce, emoční stav, práce s tím, co prožívám, s vlastní emoční inteligencí,s pocity. A poslední čtvrtina znázorňuje naši duši, naše spirituálno. Naše často nepopsatelné hodnoty, které v sobě máme, o které se musíme starat a ke kterým se vždy vracíme.

2.    Tvrdá práce

Sharma použil krásnou větu, se kterou se nemohu neztotožnit:„Nothing works for those who do not do the work.”, tedy ve volném překladu „nic nebude fungovat, dokud pro to něco neuděláme“. Představuje teorii tzv. 66-tidenního tréninku, tedy říká, že za 66 dní jsme schopni osvojit si jakýkoliv zvyk, jakékoliv chování, které nám na začátku může přijít jako nezvládnutelné. Zmiňuje, že prokrastinace je znak sebenenávisti a že pouze tvrdou dřinou a poctivou prací jsme schopni podávat dobré výkony. No, a protože sem tam opravdu zaperlí, tak tato věta „Ambition without implementation is a ridiculous delusion“ je promě „svatá“ a myslím, že bychom si ji každý, kdo si přejeme dosáhnout vysněný cíl, měli opakovat každý den. V neposlední řadě zmiňuje myšlenku, že je lepší zaměřit se na jednu kvalitní práci, na jeden kvalitní cíl, jednu „masterwork“,než vytvářet stovky nekvalitních výstupů, které nás nikam nedovedou. Konzistence je, podle něj, DNA mistrovského chování.

3.    5 AM Club

Sharma je přesvědčený, že správná ranní rutina nám zaručí úspěch. Ráno bychom si měli přivstat, v 5 hodin je to ideál a rozdělit si naši ranní rutinu do třech částí – 20 minut se věnovat pohybu, 20 minut vzdělání, 20 minut reflexi. Mluví o tom, že právě vycházení ze své komfortní zóny nám zaručuje posun vpřed, a že pokud by bylo jednoduché být úspěšným v pokoření našich cílů, dělal by to každý. Měli bychom si uvědomovat, že je rozdíl mezi tím být zaneprázdněný a být produktivní. Že bychom si měli dobře promyslet, na co se zaměříme a kde svou energii budeme investovat, a hlavně využívat svůj čas naplno, protože naše dny nikdy nevrátíme zpět.

 

 

Zverejnené 
12.23.2020
 v kategórií 
Osobní rozvoj

Kategória 

Osobní rozvoj

Zobraziť viac