E

moce… Jedno veliké téma, které doprovází každého jednoho z nás. Ovlivňují nás pozitivně i negativně. Je to něco, na co si nemůžeme úplně fyzicky sáhnout. Ale co to tedy je? Co to znamená, když cítíme emoci?

 

Před 250 miliony let, se na Zemi objevili dinosauři a přinesli první dvě emoce – strach a vztek. Dnes je nám jasné, že emoce jsou primárně tělesné děje, které nás nastavují směrem k nějaké akci či pohybu. Přesná jedna shoda o tom, co jsou emoce, neexistuje. Pokud to však chceme trochu odborněji, můžeme říct, že emoce jsou biologické stavy, které vznikají jako výsledek myšlenek, pocitů a chování. Jsou to reakce, které my jako lidé prožíváme v závislosti na událost nebo situaci. Jsou zdrojem obrovské energie a vášně.

 

Emoce můžeme zkusit pochopit skrze jejich 3 klíčové prvky:

 

Subjektivní zkušenost – Je můj hněv stejný jako Tvůj? Prožívání emocí může být velmi subjektivní. Hněv může být od mírné podrážděnosti až po úplný vztek. Zároveň ne vždy zažíváme pouze jednu emoci. Pokud stojíme před nástupem do nové školy nebo zaměstnání, můžeme se cítit vzrušeně i nervózně.

 

Fyziologická odezva – Pamatujete si, jak vám bušilo srdce před maturitou/státnicemi/pohovorem? Nebo jak vám tekla kapka potu po zádech těsně před závěrečnou jízdou v autoškole nebo důležitým rozhovorem s nadřízeným? To má na starosti nervový systém. Pokud čelíme něčemu nepříjemnému, tělo nás připravuje na útek. Také tu má významnou roli amygdala. Ta hraje hlavní roli ve formování a uchování paměťových stop spojených s emočními prožitky s emocionálním zabarvením. Velmi významně ovlivňuje naše chování při strachu a radosti.

 

Behaviorální odezva – Neboli to, jak opravdu emoce vyjádříme.

 

A jaké máme základní typy emocí?

 

V 70.letech psycholog Eckman identifikoval 6 základních emocí, které byly všeobecně zažívány ve všech lidských kulturách a jsou univerzální. Jedná se o tyto emoce: štěstí (radost), smutek, znechucení, strach, překvapení a hněv. Později se tento seznam rozšířil také o pýchu, stud, rozpaky a vzrušení.

 

Možná někoho napadá, že by se přeci emoce daly nějak kombinovat. A máte pravdu. Existuje tzv. kolo emocí, které je poskládané z 8 emocí, kde je navíc důvěra a očekávání. Můžeme si to představit jako když mícháme barvy. Máme několik možných kombinací barev a vytváříme různé odstíny. Podle této teorie si můžeme základní emoce představit jako základy pro stavbu domu. Složitější a smíšené emoce jsou směsi těchto základních emocí (například radost + důvěra = láska).

 

Emoce nás doprovázejí celý život.Když jim budeme věnovat více pozornosti a snažit se je pochopit, bude nám v životě o něco příjemněji! Jen si je musíme postupně představit a krok pokroku přiblížit, abychom jim zvládli porozumět.

 

Máte pocit, že vás emoce ženou do akce? Věnujete emocím pozornost? Jak se teď cítíte? Je to radost, hněv… nebo mix více emocí? Zastavte se. Nádech. Výdech. Jen takto jsme schopni sek emocím přiblížit.

Zverejnené 
2.13.2023
 v kategórií 
Psychologie

Kategória 

Psychologie

Zobraziť viac