Profesionálnímu konzultantství jsme se začali věnovat v roce 2019, aktuálně máme odmentorovaných a odkonzultovaných 4 000+ hodin. Našimi klienty jsou lidé v zaměstnání, lidé v manažerských a podnikatelských rolích, vrcholoví lídři, a firmy.

Práce s TALENTY

Věříme, že úspěch přichází v momentě, kdy pracujeme ve svém největším potenciálu. Klíčem je identifikovat naše talenty, naše přirozené chování, a na tom stavět naše dovednosti a seberozvoj.

                   "Bez toho, abych dobře znal/a svůj potenciál, se nemohu posouvat úspěšně a spokojeně dál."

V České a Slovenské republice je pouze dvacet lidí kompletně certifikovaných na Gallup Clifton Strengths 34 metodiku... a Tina je jedním z nich!

 1. Jaké nástroje k tomu používáme?
  - Gallup / CliftonStrenghts 34 - talentový test osobnosti, který definuje 34 talentů, které jsou přítomné u každého z nás, avšak objevují se v rozlišné intenzitě. Ty, které se u nás nejčastěji vyskytují, jsou nám přirozené, a pokud na nich budeme cíleně pracovat, stanou se z nich naše silné stránky. V momentě, kdy pracujeme pomocí našich silných stránek, jsme schopni dosáhnout dobrých výsledků a spokojenosti.
  - Personální SWOT analýza - jednoduchý strategický nástroj, který se zaměřuje na silné a slabé stránky
 2. Jaké formy spolupráce využíváme?
  - Individuální práce: detailní profilizace člověka, na základě jeho talentů - na základě této profilizace akční plán pro rozvoj a vzdělávání.
  - Skupinová práce: skupinové workshopy, zaměřené na výklad jednotlivých talentů, dynamiku týmů a strategické plánovaní a fungování.
 3. Proč pracovat s potenciálem jednotlivce a týmu?
  - Zvýšení naší výkonosti a výkonosti týmu - zvýšení naší spokojenosti a spokojenosti týmu - zvýšení vlastní motivace a motivace týmu - zlepšení týmových vztahů - eliminování toxického prostředí - lepší práce s očekáváními - efektivnější přerozdělování kompetencí - zlepšení komunikace.                                                                   
 4. Kdy je vhodné intenzivně pracovat s potenciálem?
  - Při sestavování nového týmu -  při rozvoji aktuálního týmu -  při nefunkčním týmu - při nedosahování výsledků - při vysoké fluktuaci
 5. Proč právě Gallup?
  - Gallup reflektuje komplexnost člověka a nabízí až 34 konkrétních talentů jednotlivce, pomocí kterých interpretuje jeho potenciál - Gallup metodika nevytváří kategorie, do kterých se jednotlivec "musím vejít", ale seřazuje talenty podle přirozenosti našeho chování - Je to jednoduchý návod, který je možné využít pro jednotlivce i pro práci s týmy - Gallup má více než 80 let zkušeností a 35 miliónů respondentů po celém světe, se silnou vědeckou základnou.

Budování Strategií a Byznys Plánů

Naším klientům přinášíme pomoc s tvorbou a budováním strategií ve čtyřech oblastech:
 1. Obchodní Strategie
  - Úvodní workshop pro pochopení aktuálních potřeb klienta - na základě workshopu připravení kompletní strategické dokumentace - pomoc se sestavením obchodního týmu a nastavení jednotlivých kompetencí a cílů - nastavení strategie prodejních kanálů - nastavení onboarding procesu - následné vzdělávání obchodních týmů.
 2. Brandová Strategie
  - Úvodní workshop pro pochopení aktuálních potřeb klienta - na základě workshopu připravení kompletní strategické dokumentace - hledání identity značky - nastavení práce s cílovou skupinou a ambasadory - tvorba obsahového plánu a publikačního plánu na LinkedIn / Instagram - práce s reportingem a vyhodnocováním KPIs.
 3. Vzdělávací Strategie
  - Úvodní workshop pro pochopení aktuálních potřeb klienta - na základě workshopu připravení kompletní strategické dokumentace - práce s jednotlivci a týmy - talent manažment - nastavení mentoringového programu společnosti - nastavení vzdělávacího programu - dodávání relevantních vzdělávacích a rozvojových workshopů.
 4. Kompletní Byznys Plán
  - Úvodní workshop pro pochopení aktuálních potřeb klienta - na základě workshopu připravení návrhu byznys plánu a definování klíčových úloh na klienta - opětovný krátký workshop/ brainstorming pro doplnění a zapracování jednotlivých informací - finalize a odevzdání kompletního byznys plánu, který zahrnuje vizi, misi, hodnoty, cíle, obchodní, marketingovou, produktovou a finanční strategii.
 5. Nástroje
  - Vedená práce s nástrojem SWOT Analýza, ve specifických případech i s nástrojem Gallup - služba zahrnuje také komplexní implementační proces (sestavení akčního plánu na základě dohodnuté strategie, Seznámení zaměstnanců se strategií, školení zaměstnanců formou praktických workshopů, průběžné vyhodnocování výsledků, kontinuální podpora při závádění nových procesů, finální, zkompletizovaná analýza a vyhodnocení na konci projektu)

Byznys Dovednosti

Tři základní metodiky, kterým se v rámci této služby věnujeme:
 1. 5 pravidel zdravého týmu
 2. Patnáctero dobré prezentace
 3. 5 pílířů byznysové komunikace
Co můžete od těchto metodik očekávat?

Tyto metodiky jsou postavené na více, než desetileté praxi našeho fungování, v rámci byznysu. Jsou zaměřené na praktické a uchopitelné rady, které se dají jednoduše aplikovat do každodenního fungování. Jsou zaměřené jak na manažerskou, tak úroveň běžného zaměstnance.

 1. 5 pravidel zdravého týmu
  - Metodika "5 pravidel zdravého týmu zahrnuje: 1. Práce s potenciálem, 2. Komunikace, 3. Ownership, 4. Důvěra, 5. Systematický přístup: Jak správně využít potenciál jednotlivce pro lepší týmovou práci? Jak vypadá transparentní a otevřená komunikace? Proč je ownership kultura klíčová pro efektivitu týmu? Na jakých základech je založena důvěra v tým? Proč bez systematického přístupu vytváříme nejasnosti a chaos?
 2. Patnáctero dobré prezentace
  - Metodika "Patnáctero dobré prezentace" zahrnuje: Jak pracovat s nervozitou a trémou před vystoupením a naším projevem? Co vše patří do přípravy a jak nejlépe trénovat? Jak zaangažovat publikum a mluvit tak, aby nám druhá strana rozuměla? Jak pracovat s hlasem, gesty a výslovností? Jak odpovídat na otázky, které navazují na naši prezentaci či projev? Jak najít vlastní sebevědomí pro náš projev? Jak pracovat s vlastním sebevědomím před projevem a během projevu?
 3. 5 pilířů byznysové komunikace
  - Metodika "5 pilířů byznysové komunikace" zahrnuje: 1. Důležitost budování osobní značky, 2. Komunikace v online a offline prostoru, 3. Asertivita, 4. Zpětná vazba, 5. Návyky profesionálního chování.
Hodnoty, které ve své práci uznáváme:
 • Nadhled - Nesoudíme, nehaníme. Každý máme svůj příběh. Podíváme se na něj z ptačí perspektivy a třeba najdeme společně nové, zajímavější cesty.
 • Upřímnost - Základem životní rovnováhy je upřímnost k sebe samému. Mentorink je dobrovolný, avšak pokud není upřímný, výsledek nebude relevantní.
 • Důvěra - Na důvěře stojí naše společné fungování. Vše zůstává mezi námi, jeden na druhého se můžeme spolehnout.
 • Respekt -  Jsme lidské bytosti, se svými právy, názory, pocity. Tím nejvzácnějším je někomu věnovat svůj čas, pozornost a respekt.
 • Svoboda - Není úzkostlivějšího pocitu, než cítit se svázaný, bez možnosti úniku. Svoboda slova, emoce je nutná pro osobní rozvoj každého z nás.