Identifikujem vaše talenty a naučím vás, ako s nimi pracovať.