Individuálny Talentový Výklad

Individuálne konzultácie sú vhodné pre každého, kto chce hlbšie preniknúť do svojho sebapoznania a pochopiť svoje najtajnejšie talenty. Pri individuálnych konzultáciách sa intenzívne zameriavame na konkrétne talenty jednotlivca. Vysvetľujeme prirodzené správanie, reakcie, zážitky, ako sa talenty navzájom ovplyvňujú, a hlavne, ako s nimi ďalej pracovať. Stanovíme si konkrétne ciele a priority a spoločne na nich pracujeme. Individuálne konzultácie sú prispôsobené potrebám každého človeka, sú dôverné a jedinečné.

Prihláste sa na konzultáciu zadarmo

Skupinový Talentový Výklad

Pre záujemcov, ktorí chcú spoznať nie len svoje talenty, sa ponúkáme možnosť zapojiť sa do skupinového talentového výkladu (jedna skupina = 3 osoby). V rámci workshopu si prejdeme tromi fázami. Výklad jednotlivých talentov s veľkým detailom na najintenzívnejšie a najmenej intenzívne talenty (name it = pomenovať si). Identifikácia a prijatie svojich talentov (claim it = stotožniť sa). Návod, ako si vytvoriť individuálny akčný plán a ďalej pracovať so svojimi talentami (aim it = rozvoj). Skupinový výklad prebieha ako 4-hodinový online workshop a je určená pre všetkých, ktorí už absolvovali CliftonStrengths®assessment.

Prihláste sa na skupinový výklad

Pre Firmy

Pri práci s firmami sa zameriavame predovšetkým na: prácu s vrcholovým manažmentom, prácu s manažérmi, prácu s kľúčovými ľuďmi vo firme, prácu v rámci talentových programov a prácu s tímami, kde kultura zameraná na talenty a silné stránky pomáha urýchliť výkonnosť a zvýšit spokojnosť, pri rešpektovaní a pohľade na nastavenie každého člena tímu. Cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom ľudia poznajú a využívajú svoje silné stránky, pretože úspech vždy vychádza z platformy sily. Firmám poskytujeme workshopy šité na mieru, ako aj štandardizované školenia, ktoré sú osvedčené a vyskúšané. Môžme byť súčasťou teambuildingových aktivít, kde hravou formou spoznávame svoje talenty. Ponúkame aj individuálne konzultácie alebo mentoringové programy pre manažérov a tímové analýzy.

Zistite viac o spolupráci s firmami