Gallup® má za sebou viac ako 80 rokov vývoja. Je to vedecká disciplína postavená na sociológii, psychológii, štatistike a hĺbkovom výskume, ktorá vznikla v USA.

CliftonStrengths®assessment

CliftonStrengths®assessment definuje celkovo 34 talentov, ktoré sa objavujú v každom z nás.

Výsledkom tohto testu je individuálna správa o talentoch, ktorá hodnotí všetky definované talenty od 1 do 34. Poradie talentov určuje intenzitu, s akou sa v nás jednotlivé talenty prejavujú, t. j. nakoľko sú pre nás prirodzené.

Čo by sa stalo, keby sme študovali, čo je na ľuďoch dobré namiesto toho, čo je na nich zlé?

Donald Clifton

Zakladateľ CliftonStrengths

Viac ako 30 miliónov ľudí na svete absolvovalo CliftonStrengths®assessment

Napriek tomu v Českej republike a na Slovensku je táto metodika stále novinkou.

Čo je to talent a prečo je dôležité vedieť s ním pracovať?

Svoje najsilnejšie talenty často považujeme za samozrejmosť. Mnohí z nás si ich ani plnene uvedomujú, pretože vznikajú prirodzene.

Keď vedome a cielene pracujeme so svojimi intenzívnymi talentami, stávajú sa silnými stránkami.

Success comes from a place of strengths.

Donald Clifton

Zakladateľ CliftonStrengths

Existuje silné prepojenie medzi tým:

kto sú ľudia a čo robia najlepšie.

čo ľudia robia najlepšie a ako sa cítia.

ako sa ľudia cítia a aký je ich výkon.